Mācītājs: “Kad saņemšu jūsu ikgadējo ziedojumu, tad arī piedošu!”

Comments are closed.